projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Общинска администрация Заповеди

PostHeaderIcon Заповеди

PostHeaderIcon Заповед №487/21.02.2017 г. относно утвърждаване бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет и прилагащи системата на делегираните бюджети за 2017 година

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Заповед №477/20.02.2017 г. относно утвърждаване формули за разпределяне на средствата, получени по единни разходни стандарти за дейностите по възпитанието, подготовката и обучението на деца и ученици в общинските училища и детски градини

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Заповед №3065/21.12.2016 г. относно премахване незаконен строеж с административен адрес: ул. "Вит I", гр.Пазарджик.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Заповед №2997/14.12.2016 г. относно определяне границите на районите в които през 2017 г. Общината ще организира сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане в депа и други съоръжения на битовите отпадъци

There are no translations available.

Read more...

 
More Articles...