projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Цифри и факти на общинското управление

PostHeaderIcon Отчети

PostHeaderIcon ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 2013 г. НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 2011-2015 г.

Продължение...

 

PostHeaderIcon ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 2012г. НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 2011-2015 г.

Продължение...

 

PostHeaderIcon НОЕМВРИ 2009 г. – НОЕМВРИ 2010 г.

Продължение...

 

PostHeaderIcon НОЕМВРИ 2008 г. – НОЕМВРИ 2009 г.

Продължение...