projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално

PostHeaderIcon Актуално

PostHeaderIcon Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Пазарджик

Продължение...

 

PostHeaderIcon Покана за участие в публично обсъждане на проект за Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2017 г.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Списък на класираните кандидати след проведен ІІ – ри етап от подбор на специалисти за Център за социално включване и развитие – град Пазарджик, договор № BG05M9OP001-2.004

Продължение...

 

PostHeaderIcon СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ до II – ри етап: СЪБЕСЕДВАНЕ - на 04.11.2016, 11:00 часа в стая 810 етаж 8 на община Пазарджик от подбор на персонал /трудови и граждански договори/ по проект ”Център за социално включване и развитие”

Продължение...

 

PostHeaderIcon СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ до II – ри етап: СЪБЕСЕДВАНЕ от подбор на персонал /трудови и граждански договори/ по проект ”Център за социално включване и развитие”

Продължение...

 
Още статии...