projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално

PostHeaderIcon Актуално

PostHeaderIcon Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозните средства и пешеходците в Община Пазарджик

Продължение...

 

PostHeaderIcon Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Проект на Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Пазарджик.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Протокол от проведен конкурс за 1 /една/ щатна бройка на длъжност началник отдел на отдел “Кадастър, регулация и вертикално планиране” към дирекция “Архитектура и териториално устройство” към Община Пазарджик.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Покана за публично обсъждане на проект за Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2016 г.

Продължение...

 
Още статии...