projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално

PostHeaderIcon Актуално

PostHeaderIcon Списък на кандидатите, допуснати до явяване на тест за длъжността началник отдел „Кадастър, регулация и вертикално планиране” в дирекция “Архитектура и териториално устройство” към Община Пазарджик

Продължение...

 

PostHeaderIcon ХХХ-ти ПРАЗНИК НА ПАЗАРДЖИК 21 май 2016

Продължение...

 

PostHeaderIcon Покана за участие в публично обсъждане на проект за Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2016 г.

Продължение...

 

PostHeaderIcon СПИСЪК НА НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЕКРЕТАР НА МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ ЗА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ – 1 ЩАТНА БРОЙКА, В ДИРЕКЦИЯ “ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Информация по проект „Нови възможности за грижа” по ОП РЧР, реализирана от Община Пазарджик

Продължение...

 
Още статии...