projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално

PostHeaderIcon Актуално

PostHeaderIcon Покана за участие в публично обсъждане проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в Община Пазарджик за 2016 г.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Покана за участие в обществено обсъждане на актуализация на ИПГВР на гр. Пазарджик за периода 2014-2020 г.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Покана за участие в публично обсъждане проекта на Стратегия за управление на общинската собственост в Община Пазарджик за периода 2015-2019г.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Покана към неправителствени организации за заявяване на интерес за участие в изпълнението на Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”, целева група: „ромска общност” на територията на област Пазарджик.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Предложение и мотиви към Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Пазарджик

Продължение...

 
Още статии...