projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално

PostHeaderIcon Актуално

PostHeaderIcon Списък на кандидатите, допуснати до явяване на тест за длъжността началник отдел „Кадастър, регулация и вертикално планиране” в дирекция “Архитектура и териториално устройство” към Община Пазарджик

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon ХХХ-ти ПРАЗНИК НА ПАЗАРДЖИК 21 май 2016

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Покана за участие в публично обсъждане на проект за Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2016 г.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon СПИСЪК НА НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЕКРЕТАР НА МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ ЗА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ – 1 ЩАТНА БРОЙКА, В ДИРЕКЦИЯ “ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Информация по проект „Нови възможности за грижа” по ОП РЧР, реализирана от Община Пазарджик

There are no translations available.

Read more...

 
More Articles...