projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове

PostHeaderIcon Търгове

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – частна общинска собственост, представляващи дълготраен материален актив.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, представляващи трето магазинно помещение със склад с площ 20.24 кв.м., с адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к.4400, ул. „Градски пазар”.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ сглобяем павилион на бетонова основа със склад с идентификатор 55155.502.1059.3 с обща площ 81.00 кв. м., находящи се в гр.Пазарджик в НУ „Г. С. Раковски”.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и с. Юнаците, община Пазарджик.

Продължение...