projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове

PostHeaderIcon Търгове

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в кв. 83”б”, гр. Пазарджик (ул. “Тинтява”), с. Дебращица, община Пазарджик и с. Црънча, община Пазарджик.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Априлци и Ивайло, община Пазарджик.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, a именно: Урегулиран поземлен имот XIII – услуги и търговия, находящ се в кв. 52 /петдесет и две/ по плана на с. Юнаците, с площ от 318 кв.м.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Мало Конаре, Звъничево и Црънча, община Пазарджик.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и с. Сарая.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Овчеполци, Юнаците, Мирянци и Хаджиево, община Пазарджик.

Продължение...