projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове

PostHeaderIcon Търгове

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ ХVІІ – производствена дейност и услуги в кв. 44 по плана на с. Хаджиево

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Паталеница, община Пазарджик

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Tърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, а именно: имоти в гр. Пазарджик, с. Главиница, с Добровница, с. Говедаре и с. Юнаците.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Tърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Сбор и с. Величково.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Црънча и Мало Конаре, община Пазарджик.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик.

There are no translations available.

Read more...