projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове

PostHeaderIcon Търгове

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Говедаре и с. Черногорово, община Пазарджик.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на поземлени имоти от ОПФ в землището на с. Овчеполци, актувани с актове за публична общинска собственост.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Мало Конаре и с. Сарая, община Пазарджик.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща терен с площ 18,00 кв. м, който съставлява част от УПИ І /първи/ - училище, в кв. 54 по плана на с. Братаница.

There are no translations available.

Read more...