projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове

PostHeaderIcon Търгове

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор № 55155.506.72 по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Пазарджик, ул. «Ив.Соколов», с площ 401 кв.м.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Синитово и с. Овчеполци, община Пазарджик.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Братаница, с. Драгор, с. Мало Конаре, с. Синитово, с. Сарая, с. Овчеполци, община Пазарджик.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, община Пазарджик.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от движима вещ - частна общинска собственост, представляваща стоманена конструкция „TELEMOB 30”, разположена в северозападната част на поземлен имот 000019, местност „Биберица” в землището на с. Синитево

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ сладкарница – сглобяем павилион на бетонова основа със склад, адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, бул. „Христо Ботев” № 38.

There are no translations available.

Read more...