projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове

PostHeaderIcon Търгове

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, с обща площ 36.30 кв.м., построена в УПИ ХІV – здравен дом, в кв. 1 по плана на с. Црънча, с предназначение – за стоматологичен кабинет

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - публична общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 55155.503.830.1, адрес на сградата: гр. Пазарджик, ул. „Петко Машев”, застроена площ - 83,00 кв.м.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост с обща площ 28,30 кв.м. , находящ се на втория етаж в двуетажна масивна сграда с изба, построена в УПИ ХХ – за услуги, в кв. 26 по плана на с. Огняново

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Хаджиево, общ. Пазарджик.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, а именно: поземлени имоти в землището на с. Сбор.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и с. Ивайло.

There are no translations available.

Read more...