projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове

PostHeaderIcon Търгове

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляващ пет помещения с обща площ 74,00 кв. м., построена в УПИ ХХ – за услуги, в кв. 26 по плана на с. Огняново.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот и части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Звъничево, Мало Конаре и Паталеница, община Пазарджик.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Хаджиево, с. Алеко Константиново и с. Мало Конаре, община Пазарджик.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот Х - общ. в кв. 28 по плана на с. Звъничево, община Пазарджик, състоящ се от 578 кв.м.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост и части от имот – публична общинска собственост, местонахождение гр. Пазарджик.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот и части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Паталеница, Говедаре, Алеко Константиново и Хаджиево, община Пазарджик.

There are no translations available.

Read more...