projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове

PostHeaderIcon Търгове

PostHeaderIcon Търг с тайно наддвавне за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, a именно: Урегулиран поземлен имот ХVI – общ., находящ се в кв. 8 /осем / по плана на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, с площ от 580 кв.м.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, a именно: Урегулиран поземлен имот II –69, находящ се в кв. 6 /шест / по плана на с. Хаджиево, общ. Пазарджик, с площ от 785 кв.м.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Мало Конаре, община Пазарджик и с. Сарая, община Пазарджик.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища и мери от ОПФ за индвидуално ползване за срок от 1 (една) година в землищата на с. Априлци, с. Братаница, с. Ивайло, с. Овчеполци, с. Сбор, с. Синитово, с. Тополи дол и с. Цар Асен.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик.

There are no translations available.

Read more...