projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове

PostHeaderIcon Търгове

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Добровница и с. Цар Асен, Община Пазарджик.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Мокрище, Звъничево, и Црънча, община Пазарджик.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, а именно: имоти в с. Мало Конаре и с. Звъничево, общ. Пазарджик.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ складово помещение със застроена площ от 12.30 кв. м., съставляващ УПИ І-581, кв. 367 по плана на гр.Пазарджик, ул. „Есперанто” № 9В

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Звъничево, с. Мало Конаре, с. Синитово и с. Юнаците, община Пазарджик.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост.

There are no translations available.

Read more...