projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове

PostHeaderIcon Търгове

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, с обща площ 44,40 кв. м, находящи се на втория етаж в двуетажна масивна сграда с изба /бивш здравен дом/, построена в УПИ ХХ в кв. 26 по плана на с. Огняново.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Синитово.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за продажба на следния недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: Урегулиран поземлен имот ХІ-399 в кв. 53 по плана на с. Огняново, с площ 683 кв.м.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, представляващи помещения с обща площ 28,20 кв. м., а именно: стоматологичен кабинет от 14,00 кв.м., находящ се в кв. 10 по плана на с. Дебращица.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землищата на с. Огняново и с. Пищигово, община Пазарджик.

There are no translations available.

Read more...