projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове

PostHeaderIcon Търгове

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща помещение с площ 24,00 кв.м, в УПИ І – кметство, в кв. 4 по плана на с. Априлци, община Пазарджик, с предназначение – стоматологичен кабинет.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, УПИ Х -общински в кв. 197 по плана на с. Мало Конаре, състоящ се от 405 кв. м.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землищата на гр. Пазарджик и с. Черногорово.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землищата на селата Мало Конаре, Априлци и Гелеменово, община Пазарджик.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Хаджиево, общ. Пазарджик.

There are no translations available.

Read more...