projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове

PostHeaderIcon Търгове

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, астроен урегулиран поземлен имот І /първи/ - търговия и услуги, в кв. 21 (двадесет и едно) по плана на с. Овчеполци, с площ от 1 310 кв. м.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землищата на с. Овчеполци, с. Росен, с. Огняново, с. Априлци, с. Цар Асен, с. Пищигово, с. Хаджиево, с. Звъничево, с. Ивайло, с. Паталеница и с. Сбор.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване заотдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна масивна сграда, построена през 1983 г. в терен, предвиден за озеленяване в кв. 152 по плана на с. Мало Конаре

There are no translations available.

 

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и с. Крали Марко.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост в пакет, съдържащ 19 броя поземлени имоти, находящи се в гр. Пазарджик, с. Гелеменово, с. Драгор, с. Добровница, с. Ивайло, с. Мокрище и с. Синитово, община Пазарджик.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, a именно: Урегулиран поземлен имот ІІІ - общ. в кв. 31 по плана на с. Говедаре, състоящ се от 600 кв.м.

There are no translations available.

Read more...