projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове

PostHeaderIcon Търгове

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Мало Конаре, с. Пищигово и с. Юнаците.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост в пакет, находящи се в землището на с. Сарая, община Пазарджик.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в кв. 83”б”, гр. Пазарджик (ул. “Тинтява”).

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за продажба на урегулиран поземлен имот VІІ – търговия и услуги, с площ от 400 кв. м., находящ се в кв. 54 по плана на с. Огняново, община Пазарджик.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за продажба на урегулиран поземлен имот ХІV – общ. в кв. 51 по плана на с. Величково.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Заповед № 1554/08.07.2015 изменяща заповед № 1531/07.07.2015, като от приложение № 1 се изключва Урегулиран поземлен имот XIV-общ. в кв. 46 по плана на с. Сарая, с площ 397 кв.м.

There are no translations available.

Read more...