projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове

PostHeaderIcon Търгове

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост в пакет № І, находящи се в землището на с. Дебръщица, община Пазарджик, съдържащ 15 броя имоти, с обща площ 15,316 дка.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Говедаре.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Мало Конаре.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Драгор, Црънча и Сарая.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Главиница

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляващ едно магазинно помещение с площ 20.24 кв.м., с адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к.4400, ул. „Градски пазар”

There are no translations available.

Read more...