projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Конкурси

PostHeaderIcon Конкурси

PostHeaderIcon Конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, с предназначение: пункт за раздаване на детска млечна храна, адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Осми март” № 1

Продължение...

 

PostHeaderIcon Конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, находящ се на ул. Генерал Гурко” № 5.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Конкурс за отдаване под наем на имоти и части от имоти – публична общинска собственост, находящи се на ул. “Цар Освободител” № 103 и ул. “Александър Стамболийски” № 50

Продължение...

 

PostHeaderIcon Конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост.

Продължение...

 

PostHeaderIcon КОНКУРС ЗА ПОЛЗВАНЕ НА АПАРТАМЕНТА НА ХУДОЖНИКА ГЕОРГИ ГЕРАСИМОВ В СОФИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 г.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, с предназначение: за производство на детска млечна храна, адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Хан Крум” № 9, ет. 1.

Продължение...