projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Конкурси

PostHeaderIcon Конкурси

PostHeaderIcon Конкурс за избор на приобретател (купувач) на право на строеж за изграждане на гараж № 15, с площ от 31.00 кв.м., с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик. п.к. 4400, ул. “Княз Ал. Батенберг” № 41, с площ от 502 кв.м.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Конкурс за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 55155.503.984, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ”Цар Самуил” № 4, площ 180.00 кв.м.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Конкурс за продажба на УПИ I – Производствена и складова дейност в кв. 36 /тридесет и шест/ по плана на с. Ивайло, с площ от 17 629 кв.м, ведно със склад – едноетажна сграда в незавършен вид, панелна конструкция, започнато строителство през 1981 г.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Конкурс за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 55155.508.651, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ”Царица Йоанна” /Родопи/, площ 2683.00 кв.м.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Конкурс за избор на приобретатели (купувачи) на право на строеж за изграждане на 21 броя гаражи, с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик. п.к. 4400, ул. “Луда Яна”

Продължение...

 

PostHeaderIcon Конкурс за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 55155.505.1178 с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, бул. ”Христо Ботев”, площ 77.00 кв.м.

Продължение...