projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Конкурси

PostHeaderIcon Конкурси

PostHeaderIcon Конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляващ помещения с обща площ 58.80 кв.м., построен в кв. 6 по плана на с. Гелеменово, с предназначение – за стоматологичен кабинет.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Конкурс за избор на приобретатели (купувачи) на право на строеж за изграждане на 26 броя гаражи, с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик. п.к. 4400, ул. “Луда Яна”, с площ от 487кв.м.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Конкурс за избор на приобретатели (купувачи) на право на строеж за изграждане на 14 броя гаражи, с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик. п.к. 4400, ул. “Петър Бонев” № 96-б, с площ от 281кв.м.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Конкурс за избор на приобретатели (купувачи) на право на строеж за изграждане на 11 броя гаражи, в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1271, с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик. п.к. 4400, ул. “Петър Бонев” № 96-в, с площ от 206 кв.м.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Конкурс за избор на приобретатели (купувачи) на право на строеж за изграждане на 7 броя гаражи, в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1274, с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик. п.к. 4400, ул. “Петър Бонев” № 96-а, с площ от 138 кв.м.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Конкурс за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 55155.502.1837 /пет пет едно пет пет точка пет нула две точка едно осем три седем/ по кадастралната карта

Продължение...