projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Конкурси

PostHeaderIcon Конкурси

PostHeaderIcon Конкурс за продажбата на поземлен имот с индетификатор 55155.508.747, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к.4400, ул. ”Д-р Никола Ламбрев”, с площ от 27 847 кв.м.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Конкурс за избор на приобретатели (купувачи) на право на строеж за изграждане на 13 броя гаражи, с административен адрес: гр. Пазарджик. п.к. 4400, ул. “Стоян Ангелов” № 75-в

There are no translations available.

Read more...