projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Работа

PostHeaderIcon Работа

PostHeaderIcon Конкурс за свободни работни места за длъжностите: Логопед и Медиатор за услугите: „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения” ; „Семейно консултиране и подкрепа” и ...

Продължение...

 

PostHeaderIcon Конкурс за избор на експерт „Комуникация, информация и логистика” в Областен информационен център (ОИЦ) – Пазарджик.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Конкурс за избор на експерт „Комуникация, информация и логистика” в Областен информационен център (ОИЦ) – Пазарджик.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Конкурс за длъжността юрисконсулт – 1 /една/ щатна бройка в сектор “Контрол”, отдел „МДТ”, дирекция “БОС”

Продължение...

 

PostHeaderIcon Покана за изразяване на интерес позиция юрист по проект „Център за социално включване и развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”

Продължение...

 

PostHeaderIcon Покана за изразяване на интерес позиция гинеколог по проект „Център за социално включване и развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”

Продължение...