projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Работа

PostHeaderIcon Работа

PostHeaderIcon Покана за изразяване на интерес позиция акушерка по проект „Център за социално включване „Развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Покана за изразяване на интерес позиция стоматолог по проект „Център за социално включване „Развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Конкурс за свободни работни места за длъжностите по проект „Център за социално включване „Развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Конкурс за длъжността „Главен експерт” – 1 /една/ щатна бройка в отдел “Бюджет и отчетност”, дирекция “Бюджет и общинска собственост” към Община Пазарджик

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Конкурс за длъжността „Старши инспектор” – 1 /една/ щатна бройка в сектор „Контрол” на отдел “Местни данъци и такси”, дирекция “Бюджет и общинска собственост” към Община Пазарджик

There are no translations available.

Read more...