projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Работа

PostHeaderIcon Работа

PostHeaderIcon Покана за изразяване на интерес позиция стоматолог по проект „Център за социално включване и развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Конкурс за свободни работни места за длъжностите по проект „Център за социално включване и развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Покана за изразяване на интерес позиция педиатър по проект „Център за социално включване „Развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Покана за изразяване на интерес позиция педиатър по проект „Център за социално включване „Развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Покана за изразяване на интерес позиция юрист по проект „Център за социално включване „Развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Покана за изразяване на интерес позиция гинеколог по проект „Център за социално включване „Развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”

There are no translations available.

Read more...