projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения

PostHeaderIcon Съобщения

PostHeaderIcon Съобщение относно списък на класираните кандидати след проведен II – ри етап от подбор на 8 /осем/социални работници и 1/един/Началник екип за Областен екип по приемна грижа в рамките на проект ”Приеми ме 2015” - договор № BG05M9OP001-2.003-0001-C01

Продължение...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно списък на допуснатите кандидати до II – ри етап: СЪБЕСЕДВАНЕ - от подбор на 8 /осем/социални работници и 1/един/Началник екип за Областен екип по приемна грижа в рамките на проект ”Приеми ме 2015”

Продължение...

 

PostHeaderIcon ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ С ПЛ. № 658 В КВАРТАЛ 42, ПОПАДАЩ В ПРОЕКТИРАНАТА УЛИЦА С О.Т.О.Т. 136 – 137 ПО ПЛАНА НА С. ПАТАЛЕНИЦА

Продължение...

 

PostHeaderIcon ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ С ПЛ. № 479 В КВАРТАЛ 41, ПОПАДАЩ В УЛИЦА-ТУПИК С О.Т.О.Т. 106-107–108 ПО ПЛАНА НА С. ОВЧЕПОЛЦИ

Продължение...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно осъществяване на подбор на 8 социални работници и 1 Началник екип за Областен екип по приемна грижа /ОЕПГ/ по проект „Приеми ме 2015”

Продължение...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно осъществяване на подбор на 8 социални работници и 1 Началник екип за Областен екип по приемна грижа /ОЕПГ/ по проект „Приеми ме 2015”

Продължение...