projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения

PostHeaderIcon Съобщения

PostHeaderIcon Разрешение №137/11.10.2011г. относно проучване на строителни материали - подземни богатства в площ "Конаговски чал" разположена в землищата на с.Дебръщица и с.Алеко Константиново, община Пазарджик.

Разрешение №137/11.10.2011г. относно проучване на строителни материали - подземни богатства в площ "Конаговски чал" разположена в землищата на с.Дебръщица и с.Алеко Константиново, община Пазарджик.

 

PostHeaderIcon Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

Продължение...

 

PostHeaderIcon Обява относно продажба на стъклен амбалаж и пластмасови касети в складовете на социалните заведения на територията на Община Пазарджик

Продължение...

 

PostHeaderIcon Съобение относно инвестиционно предлоожение за извършване на геоложко проучване на терени в ПИ 000469, местност „Гьола” и ПИ 000506, на с. Алеко Константиново.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Обявление относно разреение за изработване на ПУП

Продължение...

 

PostHeaderIcon Обявление относно разреение за изработване на ПУП

Продължение...