projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения

PostHeaderIcon Съобщения

PostHeaderIcon Обявление за конкурс относно възлагане управлението на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип „ за възрастни хора с деменция в гр. Пазарджик, ул. „Марица” № 20, като делегирана от държавата дейност

Продължение...

 

PostHeaderIcon Обявление за конкурс относно възлагане управлението на социална услуга „Защитено жилище” за лица с интелектуални затруднения в гр. Пазарджик

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.18а, ал.3 от Закона за социално подпомагане, чл.37 ал.1 и ал.2 и чл.38, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, кметът на Община Пазарджик със Заповед № 1896 / 17.09.2011 г. ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане управлението на социална услуга „Защитено жилище” за лица с интелектуални затруднения в гр. Пазарджик, като делегирана от държавата дейност, както следва:

Продължение...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно инвестиционно предложение за изграждане на обект за аквакултури „Ферма за отглеждане на риба в плаващи мрежести клетки – Садкова инсталация „ЕКО-ХИДРО” в акваторията на язовир „Танова Могила”, находящ се в землището на с. Овчеполци

Продължение...

 

PostHeaderIcon СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ – на 01.09.2011 г. в зала „Архитектурен съвет”, ет.2 в сградата на Община Пазарджик,

Продължение...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно план за регулация и застрояване за изграждане на „Фотоволтаична система”

Продължение...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно План за регулация и застрояване за изграждане на „Фотоволтаична система”

Продължение...