projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения

PostHeaderIcon Съобщения

PostHeaderIcon Обява относно продажба на стъклен и метален амбалаж в складовете на детските заведения на територията на Община Пазарджик , ДЦДУ - гр. Пазарджик , ДСП - гр. Пазарджик, ДСП - с. Черногорово, ДСП - с. Огняново, ДСП - с. Црънча.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

Продължение...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно инвестиционно предложение „Изпълнение на тръбен кладенец за допълнително водоснабдяване на с. Овчеполци, общ. Пазарджик”

Продължение...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно инвестиционно предложение „Изпълнение на тръбен кладенец, който да подмени тръбни кладенци - ТК-3 и ТК-4 от ПС "Мокрище" за водоснабдяване на гр. Пазарджик”

Продължение...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

Продължение...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на технически обследвания и обследвания за енергийна ефективност на образователни институции в гр. Пазарджик - ОУ "Любен Каравелов", ОУ"Христо Ботев" и Общежитие...

Продължение...