projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения

PostHeaderIcon Съобщения

PostHeaderIcon Съобщение относно изработен проект ПУП – парцеларен план за трасе на захранващ електропровод до ПИ № 000028 в м.” Горни лозя” по КВС на землище с. Говедаре, общ. Пазарджик.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно списък на класираните кандидати след проведен ІІ – ри етап от подбор на специалисти за Център за социално включване и развитие – град Пазарджик, договор № BG05M9OP001-2.004

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно списък на класираните кандидати от подбор на 1 /един/социален работник за Областен екип по приемна грижа, ИРМ: гр. Панагюрище, /обхват на дейността: общините Панагюрище и Стрелча/, по проект ”Приеми ме 2015”

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Създаване на черешова градина и изграждане на система за капково напояване“, местонахождение в местност "Димов кладенец", землище на с. Пищигово.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно списък на допуснатите кандидати до II – ри етап: СЪБЕСЕДВАНЕ - на 11.11.2016, 10:00 часа, стая 808, ет.8, на община Пазарджик от подбор на 1 социален работник за Областен екип по приемна грижа, ИРМ: гр. Панагюрище ...

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Обявление относно подбор на 1 /един/ социален работник за Областен екип по приемна грижа /ОЕПГ/, работно място: Панагюрище /обхват: общините Панагюрище и Стрелча/ по проект „Приеми ме 2015”

There are no translations available.

Read more...