projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения

PostHeaderIcon Съобщения

PostHeaderIcon Съобщение относно изработен ПУП-ПР за общински имоти, находящи се в кв-ли 87, 88, 86, 85 и 80, както и на обслужващите ги улици, заключени между тях по действащия план на с.Черногорово

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно искане за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „АВАРИЙНО ИЗГРАЖДАНЕ НА БЕТОНОВА СТЕНА ПО ПОРЕЧИЕ НА РЕКА ТЕЛКИ ДЕРЕ С ЦЕЛ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ЗАЛИВАНЕТО НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ИНФРАСТРУКТОРИ ОТ НАВОДНЕНИЕ, СЕЛО ....

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно списък на кандидатите, допуснати до конкурс и решаване на тест за длъжността "ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ" - 1 щатна бройка в отдел "Бюджет и отчетност", Дирекция "Бюджет и общинска собственост" към Община Пазарджик

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно списък на допуснатите кандидати до II – ри етап: СЪБЕСЕДВАНЕ - на 19.10.2016, 11:00 часа в зала ”Архитектурен съвет” на община Пазарджик от подбор на персонал /граждански договори/ по проект ”Център за социално включване и развитие”

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно списък на недопуснатите кандидати до II – ри етап: СЪБЕСЕДВАНЕ от подбор на персонал /граждански договори/ по проект ”Център за социално включване и развитие”

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно списък на допуснатите кандидати до II – ри етап: СЪБЕСЕДВАНЕ - на 19.10.2016, 11:00 часа в зала ”Архитектурен съвет” на община Пазарджик от подбор на персонал /трудови договори/ по проект ”Център за социално включване и развитие”

There are no translations available.

Read more...