projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения

PostHeaderIcon Съобщения

PostHeaderIcon Съобщение относно списък на недопуснатите кандидати до II – ри етап: СЪБЕСЕДВАНЕ от подбор на персонал /трудови договори/ по проект ”Център за социално включване и развитие”

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Четири броя тръбни кладенци“

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на земеделска площ засадена с орехови насаждения“

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Съобшение относно искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Модернизиране и повишаване на ефективността на съществуващите поливни и климатични инсталации в оренжерийните блокове на дружеството, находящи се...

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно списък на кандидатите, допуснати до конкурс и решаване на тест за длъжността „Старши инспектор” – 1 /една/ щатна бройка в сектор „Контрол”, отдел “Местни данъци и такси”, дирекция “Бюджет и общинска собственост” към Община Пазарджик.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно разрешение изработване на ПУП

There are no translations available.

Read more...