projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения

PostHeaderIcon Съобщения

PostHeaderIcon Обява относно продажба на стъклен и метален амбалаж в складовете на детските заведения на територията на Община Пазарджик , ДЦДУ - гр. Пазарджик , ДСП - гр. Пазарджик, ДСП - с. Черногорово, ДСП - с. Огняново, ДСП - с. Црънча.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно инвестиционно предложение „Изпълнение на тръбен кладенец за допълнително водоснабдяване на с. Овчеполци, общ. Пазарджик”

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно инвестиционно предложение „Изпълнение на тръбен кладенец, който да подмени тръбни кладенци - ТК-3 и ТК-4 от ПС "Мокрище" за водоснабдяване на гр. Пазарджик”

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на технически обследвания и обследвания за енергийна ефективност на образователни институции в гр. Пазарджик - ОУ "Любен Каравелов", ОУ"Христо Ботев" и Общежитие...

There are no translations available.

Read more...