PostHeaderIcon Обществени поръчки - профил на купувача

PostHeaderIcon Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изготвяне на предварителна оценка на Общински план за развитие на община Пазарджик за периода 2014 – 2020 г.”

Продължение...

 

PostHeaderIcon Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт на западна фасада на ДКТ „Константин Величков”, гр. Пазарджик”

Продължение...

 

PostHeaderIcon ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ЗЕМНИ РАБОТИ С ЦЕЛ ОТВОДНЯВАНЕ И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ПО УЛИЧНАТА МРЕЖА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК”

Продължение...

 

PostHeaderIcon ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ОФОРМЯНЕ НА ПАРКО-МЕСТА И АВТОМОБИЛНИ ПОДХОДИ В ГР.ПАЗАРДЖИК”

Продължение...