PostHeaderIcon Обществени поръчки - профил на купувача

PostHeaderIcon Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на мерки по информация и публичност и организиране на дейностите за стимулиране на гражданската активност за подкрепа на предлаганите инвестиции по проект „Осигуряване на проектна

Продължение...

 

PostHeaderIcon Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на ангажимент за договорени процедури за проверка на изпълнението на дейностите и отчитането на разходите по проект „Осигуряване на проектна готовност за устойчиво, интегрирано

Продължение...

 

PostHeaderIcon ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ИЗГОТВЯНЕ НА ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ: ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ НА СОУ ДИМИТЪР ГАЧЕВ КЪМ БМ "ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Продължение...

 

PostHeaderIcon Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Доставка на разсад на сезонни цветя за зацветяване на обособени цветни площи на територията на община Пазарджик”

Продължение...