PostHeaderIcon Обществени поръчки - профил на купувача

PostHeaderIcon ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ ЧРЕЗ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ИНФРАСТРУКТУРАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК”

Продължение...

 

PostHeaderIcon ПРОЦEДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ, В Т.Ч. И В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА УЛИЦИ ОТ ОС.Т.7 И ОС.Т.10 ДО ОС.Т.17 И ОС.Т.18; ОТ ОС.Т.17 ДО ОС.Т.929А; ОС.Т.14

Продължение...

 

PostHeaderIcon ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ "ПРЕЛИВАЕМ БРОД НА Р. ТОПОЛНИЦА ПРИ С. ЮНАЦИТЕ, ОБЩ. ПАЗАРДЖИК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК"”

Продължение...

 

PostHeaderIcon Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Изпълнение на дейности за информация и публичност по проект „ШАНС”

Продължение...