PostHeaderIcon Обществени поръчки - профил на купувача

PostHeaderIcon ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ ТЯХ И ПРИЛЕЖАЩИ ПЛОЩИ”

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ, ТЕКУЩО ПОДДЪРЖАНЕ И ПРОФИЛАКТИКА НА УЛИЧНА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНИКНАЛИ СРР

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ІV - КЛАСНА ПЪТНА МРЕЖА PAZ1138, /І-8/ АЗАРДЖИК – ОГНЯНОВО – ХАДЖИЕВО – ГРАНИЦА ОБЩИНА (ПАЗАРДЖИК - СТАМБОЛИЙСКИ) - /PDV1325/”

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Покана за присъствие на сесията по отваряне на офертите постъпили във връзка с публична покана с изх. № 04-07-24/12.05.2014г., с предмет „Ремонт на западна фасада на ДКТ „Константин Величков”, гр. Пазарджик”.

There are no translations available.

Read more...