PostHeaderIcon Обществени поръчки - профил на купувача

PostHeaderIcon Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изготвяне на предварителна оценка на Общински план за развитие на община Пазарджик за периода 2014 – 2020 г.”

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт на западна фасада на ДКТ „Константин Величков”, гр. Пазарджик”

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ЗЕМНИ РАБОТИ С ЦЕЛ ОТВОДНЯВАНЕ И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ПО УЛИЧНАТА МРЕЖА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК”

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ОФОРМЯНЕ НА ПАРКО-МЕСТА И АВТОМОБИЛНИ ПОДХОДИ В ГР.ПАЗАРДЖИК”

There are no translations available.

Read more...