PostHeaderIcon Обществени поръчки - профил на купувача

PostHeaderIcon Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на обзавеждане на Средношколското общежитие“

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ТРОТОАРИ ОТ ЦВЕТЕН БЕТОН В КВ.138, ГР. ПАЗАРДЖИК”

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „НИСКОЕТАЖНА, СВОБОДНОСТОЯЩА СГРАДА ЗА ЧИТАЛИЩЕ В УПИ І - 284 – ЗА УЧИЛИЩЕ И ЧИТАЛИЩЕ, КВ.36А ПО ПЛАНА НА С.ГОВЕДАРЕ...."

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изготвяне на предварителна оценка на Общински план за развитие на община Пазарджик за периода 2014 – 2020 г.”

There are no translations available.

Read more...