PostHeaderIcon Обществени поръчки - профил на купувача

PostHeaderIcon Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: Разработване и въвеждане на методика за мониторинг, контрол и последваща оценка на Oбщински план за развитие и разработване на Общински план за развитие на община Пазарджик за периода 2014–2020

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ДЕКОРАТИВНИ НАСТИЛКИ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В Ж.К. МЛАДОСТ, ГР. ПАЗАРДЖИК”

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор”

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически проекти по проект „Осигуряване на проектна готовност за устойчиво, интегрирано градско развитие на град Пазарджик”

There are no translations available.

Read more...