PostHeaderIcon Обществени поръчки - профил на купувача

PostHeaderIcon Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на материали и консумативи за полагане на пътна маркировка”

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически паспорти на обектите: обществена трапезария на СОУ Димитър Гачев към БМ "Общински социални дейности и услуги", ЦДГ Върбица, СОУ Димитър Гачев, СОУ Д-р Петър Берон

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Превоз на ученици до 16 – годишна възраст със специализиран транспорт”

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Приемане, пренасяне и доставяне на пратки /универсални и неуниверсални пощенски услуги/ за нуждите на общинска администрация – Пазарджик”

There are no translations available.

Read more...