PostHeaderIcon Обществени поръчки - профил на купувача

PostHeaderIcon Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на мерки по информация и публичност и организиране на дейностите за стимулиране на гражданската активност за подкрепа на предлаганите инвестиции по проект „Осигуряване на проектна

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на ангажимент за договорени процедури за проверка на изпълнението на дейностите и отчитането на разходите по проект „Осигуряване на проектна готовност за устойчиво, интегрирано

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ИЗГОТВЯНЕ НА ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ: ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ НА СОУ ДИМИТЪР ГАЧЕВ КЪМ БМ "ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Доставка на разсад на сезонни цветя за зацветяване на обособени цветни площи на територията на община Пазарджик”

There are no translations available.

Read more...