PostHeaderIcon Обществени поръчки - профил на купувача

PostHeaderIcon Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Поддържане и ремонт на светофарни уредби на територията на гр.Пазарджик и с.Звъничево, община Пазарджик през 2014 г.”

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Поддържане и ремонт на художествено осветление на територията на Община Пазарджик през 2014 г.”

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор”

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon ПРОЦЕУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ В ПРОГИМНАЗИЯ „АСЕН ЗЛАТАРОВ” В С.ЧЕРНОГОРОВО, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ВЪВ ВРЪЗКА С ОПТИМИЗИРАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА ЗА 2013- 2014 УЧЕБНА

There are no translations available.

Read more...