PostHeaderIcon Обществени поръчки - профил на купувача

PostHeaderIcon ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ ЧРЕЗ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ИНФРАСТРУКТУРАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК”

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon ПРОЦEДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ, В Т.Ч. И В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА УЛИЦИ ОТ ОС.Т.7 И ОС.Т.10 ДО ОС.Т.17 И ОС.Т.18; ОТ ОС.Т.17 ДО ОС.Т.929А; ОС.Т.14

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ "ПРЕЛИВАЕМ БРОД НА Р. ТОПОЛНИЦА ПРИ С. ЮНАЦИТЕ, ОБЩ. ПАЗАРДЖИК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК"”

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Изпълнение на дейности за информация и публичност по проект „ШАНС”

There are no translations available.

Read more...