PostHeaderIcon Обществени поръчки - профил на купувача

PostHeaderIcon Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Ремонт на улици и пътища на територията на Община Пазарджик”

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Ремонт на улици и пътища на територията на Община Пазарджик”

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Логистични дейности при организиране и провеждане на информационни събития от Областен информационен център - Пазарджик”

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Изпълнение на дейности за информация и публичност по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център на община Пазарджик”

There are no translations available.

Read more...