projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Профил на купувача Открита процедура

PostHeaderIcon Открита процедура

PostHeaderIcon Упражняване на строителен надзор по проект “Обновяване на градската жизнена среда в жилищни райони в квартал “Марица-Болница” на град Пазарджик

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционния проект със същественото изискване по чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ; изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен ...

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Извършване на строително-монтажни работи по проект “Обновяване на градската жизнена среда в жилищни райони в квартал “Марица-Болница” на град Пазарджик

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Поддържане и ремонт на улични осветителни уредби на територията на Община Пазарджик

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Експертна помощ за подготовка на инвестиционно проектно предложение по Приоритетна Ос 2 на ОПОС 2014-2020 в рамките на „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови ...

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Осигуряване на охрана със СОС и сили за реагиране

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Осигуряване на невъоръжена охрана на общински обекти на територията на Община Пазарджик

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционни проекти, упражняване на строителен надзор и осъществяване на инвеститорски контрол на многофамилни жилищни сгради във връзка с реализирането на Национална програма за енергийна ефективност ...

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Упражняване на строителен надзор и осъществяване на инвеститорски контрол на многофамилни жилищни сгради във връзка с реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Работно проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на строителни дейности на многофамилни жилищни сгради във връзка с реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Изпълнение на строителни дейности на многофамилни жилищни сгради във връзка с реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Доставка на готова храна

There are no translations available.

Read more...