projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Профил на купувача Обява за събиране на оферти

PostHeaderIcon Обява за събиране на оферти

PostHeaderIcon Доставка на материали и консумативи за полагане на пътна маркировка

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Земни работи с цел отводняване и полагане на трошенокаменна настилка по уличната мрежа на населените места от територията на община Пазарджик

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Почистване на участък от речното корито на река Марица

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Избор на педиатри, по проект „Център за социално включване и развитие – Пазарджик”

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Доставка на разсад на сезонни цветя за зацветяване на обособени цветни площи на територията на община Пазарджик

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Поддържане и ремонт на художествено осветление на територията на община Пазарджик през 2017 г.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Поддържане и ремонт на светофарни уредби на територията на гр.Пазарджик и с.Звъничево, община Пазарджик през 2017 г.

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Доставка чрез покупка на специализиран автомобил за нуждите на Община Пазарджик

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon Светлинна празнична украса в гр. Пазарджик – профилактика и ремонт на съществуващи елементи, доставка на нови, монтаж и демонтаж

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon „Земни работи с цел отводняване и полагане на трошенокаменна настилка по уличната мрежа на населените места от територията на община Пазарджик“

There are no translations available.

Read more...

 

PostHeaderIcon „Осигуряване на външни експерти - оценители за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.””

There are no translations available.

Read more...